OPLEIDINGEN

  • ITP: Master Opleiding Voice Dialogue en Transformatie psychologie.
  • ITP; Opleiding voor relatietherapie-coaching
  • St. EFT: basistraining EFT.
  • Systeemdenken (Marijke Spanjersberg, Xenia Vegter en Jaap Schaveling).
  • Piet Weisfelt & Partners: coachopleiding ‘Coachen tot de kern’. Nascholingen: systemisch werken, werken vanuit liefdesenergie, lichaam diagnostiek, verdiepende coachvaardigheden
  • Het Balkon/Lex Mulder: psychodrama en voice dialogue.
  • JJ Training; trainer communicatieve vaardigheden.
  • Saxion Hogeschool: muziektherapie.

BIJZONDERHEDEN
Docent zelfervaring/coach op Hogeschool Artez/opleiding muziektherapie.
Docent bij Publiek Domein
Vrijwillig mentor op het ROC van Twente
Lid van het Vrouwennetwerk Twente

Over Z+Z

Zoet en Zilt, Zacht en Zakelijk, Zwaar en Zweven, Zee en Zand, Ziel en Zaligheid.

Verschillende kanten in onszelf en tussen elkaar kennen we allemaal. Dat ze er zijn is een gegeven. Als ze in een redelijk evenwicht zijn dan zorgt het voor dynamiek, voor nuance en diepgang. Dan heb je ook het gevoel te kunnen kiezen, dan ervaar je vrijheid en ruimte. Maar als ze uit evenwicht zijn dan ervaren we deze verschillende kanten meer als tegenstrijdigheden, als kanten die tegen elkaar strijden. Dan wordt het niet zoet én zilt, maar zoet of zilt. Zo’n strijd kan een ondermijnend effect hebben.
Z+Z staat voor het leren vergroten van het vermogen om verschillende kanten in jezelf en tussen elkaar te kunnen dragen en te integreren in je leven. Het gaat niet om het opheffen of veranderen van deze verschillen. Het gaat om het versterken en verdiepen van het middenveld waar je in verbinding bent met je kwetsbaarheid en de essentie, en van waaruit je jezelf en de relatie in alle dimensies overziet. Zo mag er zoet en zilt zijn. Kan het vrijelijk stromen en kan het af en toe ook botsen. Het blijft doorstromen vanuit een weten en vertrouwen, dat als je verduurt en aanvaardt en de kwetsbaarheid die je tegenkomt niet vreest maar vanuit liefde en compassie kan bezien, je vanzelf weer in rustig water komt.
Dat is de essentie van mijn werk.