VOICE DIALOGUE

Onze Ikken
Grondleggers van de Voice Dialogue zijn Hal en Sidra Stone. Het is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, onze zogenaamde “primary selves”, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen. Deze delen noemen we de “disowned selves”.
In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’ en de ‘criticus’ identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze.

Energiewerk
In essentie zijn de delen energiepatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd, van instinctieve, gevoelsmatige, mentale en spirituele aard. Voice Dialogue zie ik dan ook als energiewerk.

Kwetsbaarheid
Kwetsbaarheid is een breed begrip dat o.a. staat voor onze angsten, verdriet, pijn, onzekerheid, eenzaamheid, schuld en schaamte gevoelens. Ook onze gevoeligheid is onderdeel van deze kwetsbaarheid. In zekere mate kun je stellen dat al ons gedrag (ons voelen, denken en handelen) direct in verbinding staat met kwetsbaarheid. Onze krachtige ofwel primaire delen/ikken zijn namelijk de beschermdelen van onze kwetsbaarheid. Deze delen zorgen ervoor dat we wegblijven van dat wat kwetsbaar voelt. En daarmee zorgen ze er tegelijkertijd ook voor dat we bepaald gedrag vermijden of niet toestaan in onszelf (onze onderdrukte of onderontwikkelde delen). Verdrongen kwetsbaarheid is vaak de kernoorzaak van diverse soorten spanningen. Het niet vrezen van onze eigen kwetsbaarheid, je ermee kunnen verhouden en daardoor leren zorgen voor je kwetsbaarheid vanuit je bewust-ego is de kern tot verandering. Hierdoor kun je transformeren naar een andere balans in jezelf.

Komen tot een steeds bewuster Ego
Met Voice Dialogue kun je zo ‘diep’ gaan als je wilt, maar ook zo ‘hoog’ als je reikt, zo ‘laag’ als je durft en zo ‘ver’ als je kunt.
Uiteindelijk doel is om onszelf in alle dimensies te leren kennen, zodat we meer keuzemogelijkheden krijgen, vanuit een steeds bewuster wordend ego. De hierdoor optredende verschuiving in onze energiepatronen brengt verandering van bewustzijn met zich mee. Deze veranderende kijk op onszelf verandert ook onze relatiemogelijkheden en de plaats die wij in de wereld innemen.

TRANSFORMATIE PSYCHOLOGIE

Transformatiepsychologie (TP) is een synthese van Humanistische en Transpersoonlijke Psychologie en streeft er naar zowel fysieke, emotionele, mentale als ook spirituele energieën te integreren.

Het bewustzijnsmodel
Transformatie kan geschieden op drie niveaus van bewustzijn: gewaarzijn, het ervaren van energiepatronen (ook wel delen, subpersoonlijkheden, ikken of stemmen genoemd) en het Bewust Ego. Tezamen noemen ze dit het bewustzijnsmodel.
In de praktijk vindt transformatie plaats wanneer we in staat zijn de spanning tussen de tegengestelde energieën in ons te aanvaarden en de verschillende behoeftes en verlangens van deze energieën te honoreren.
Wanneer door dit transformatiewerk, integratie en daardoor evenwicht en “heelwording” tot stand komt, kan de mens zich bevrijden van conditioneringen en weer in verbinding komen met zijn essentie.

Methoden en technieken die ik inzet om tot transformatie te komen;
Voice dialogue
Pyschodrama
Dromen en dagdromen
Visualisaties
Focusing
Ademhaling
Dramatechnieken
Lichaam- en energiewerk
Creatieve technieken en de natuur
Relatiewerk met o.a. relatieopstellingen en bindingspatronen

PSYCHODRAMA

Psychodrama is een methode ontwikkeld door de Oostenrijks-Amerikaanse psychiater Jacob Moreno in 1921. Hij creëerde het uit zijn vroegere werk met groepstherapie, sociometrie en improvisatietoneel.

Werken vanuit de verbeelding
Voorop staat bij psychodrama het beleven, ontdekken, herkennen en van daaruit erkennen van de communicatie van jezelf en de ander. Door middel van spontane spelsituaties en opstellingen in de ruimte worden gedachten, gevoelens en dilemma’s concreet uitgebeeld en (be)grijpbaar gemaakt. Het psychodramaspel werkt vanuit verbeelding en inleving. Ik nodig je uit om jouw vraag op te stellen en/of in scène te zetten. Het is geen rollenspel. Het gaat niet om het oefenen van vaardigheden maar om inzichten te krijgen in wat er gebeurd met je. Wat je voelt, wat er wordt aangeraakt, wat je denkt, wat je zou willen. Je verwerft in het spel nieuwe, emotioneel doorvoelde inzichten die leiden tot ander gedrag. Moreno heeft altijd benadrukt dat creativiteit en spontaniteit de oorsprong van vitaliteit en geestelijke ontwikkeling beïnvloeden. Psychodrama is dan ook creatief, spontaan en actief.

SYSTEEMDENKEN

Systeemdenken gaat over betekenis geven aan relaties en over de soms ingesleten gedragspatronen tussen mensen. Als er in een relatie of samenwerking spanningen of conflicten zijn, richt de aandacht zich vaak snel op de schuldvraag: ‘Bij wie zit de fout?’.

Systeemdenken verlegt de focus van schuld naar aandacht voor relaties tussen mensen en hun onderlinge interactiepatronen. Systeemdenken leert ons ook dat context de grote betekenisgever is en dat ons gedrag voor een belangrijk deel wordt bepaald door de positie die we innemen.
Er wordt ingezoomd op acties en reacties, posities en verschillen; belemmerende relatiepatronen worden dan zichtbaar en je kunt aan de slag om ze weer constructief te maken.
Dankzij dit nieuwe inzicht nemen spanningen af en ontstaat er ruimte om met elkaar in gesprek te komen over zaken die voor een ieder er toe doen. Zo kan er constructief worden gewerkt aan verandering of groei.

EFT

EFT relatietherapie in het kort
Emotionally Focused Therapy (EFT) is ontwikkeld door Sue Johnson. EFT:
Richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
Kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;
Kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
Zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
Bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

De fases van EFT therapie
Fase 1 jullie leren het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.
Fase 2 jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon.
Fase 3 jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.

Onderzoeksresultaten van EFT
EFT relatietherapie is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht. En EFT is uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. Resultaten van onderzoek zijn:
EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie.
De resultaten laten zien dat er na EFT-therapie heel weinig terugval is.