Relatiecoaching

Om verschillende redenen of door verschillende omstandigheden kan er gedoe ontstaan in de relatie of samenwerking op het werk. Wat de een zegt of jij zegt geeft snel wrijving. Voor je het weet zit de vlam er weer in. Jullie begrijpen elkaar gewoon niet. Zijn heel anders. Komen niet op een lijn. Je voelt je niet serieus genomen door de ander. Je ergert je gewoon domweg omdat er niet gebeurt wat er moet gebeuren of de ander pakt zijn taak of rol niet op. Of het lukt jou niet dat te doen wat je wilt doen omdat je je onder druk voelt staan. De communicatie en samenwerking waar je/jullie in vastlopen voelt hoe dan ook niet fijn en heeft effect op je welbevinden en/of de kwaliteit van het werk.
Vaak heeft men de stellige overtuiging dat de relatie/samenwerking niet meer goed kan komen, omdat jullie nu eenmaal verschillend zijn, de ander niet op de goede plek zit of het ontbreekt aan vaardigheden of kwaliteiten, of omdat het al te hoog is opgelopen.
Inmiddels weet ik uit ervaring dat het vaak veel minder hopeloos of uitzichtloos is dan men denkt.

In gedoe of problemen in de samenwerking denkt men vaak in “wie heeft schuld?”, “wie zit er fout of doet fout?”
In mijn begeleiding verplaats ik de aandacht van schulddenken naar aandacht voor de onderlinge interactie en posities. In welk (communicatie)patroon zit je met elkaar, welk actie-reactie patroon? Hoe beleven jullie de positie van jezelf en elkaar en welke gevoelens, gedachtes en handelen ervaar je in deze positie? Waarin voel je je niet gezien of gehoord, niet serieus genomen, gewaardeerd of erkent?
Mijn begeleiding zorgt voor het onschuldigen van problemen. Ik nodig mensen uit om op een andere manier naar het gedoe te kijken. Hierdoor ontstaat er lucht, waardoor er ruimte vrij komt om met elkaar over die zaken in gesprek te komen die er toe doen.
Als coach ben ik meervoudigpartijdig, partij van iedereen dus. Mijn aanpak is concreet, direct, praktisch, luchtig, diepgaand en ervaringsgericht.

Wil je meer weten, nog vragen? Bel of mail