VOOR PARTICULIEREN EN ORGANISATIES

Bij wie stap je binnen, wie stapt er bij jou binnen
Ik ben een professioneel opgeleid (relatie)coach en therapeut. Sinds 1995 heb ik mijn eigen praktijk en ben gespecialiseerd in de Transformatiepsychologie en Voice Dialogue, Systeemdenken, EFT en Psychodrama. Mensen ervaren mij als open, veilig, oprecht, warm en bekwaam. En mijn begeleiding als helder, concreet, licht, intens én helpend.
Je kunt bij mij voor een kort intensief traject kiezen (Intensive) of juist meer uitgespreid over een langere periode. Of een mix hiervan.

Voor wie
Ik werk zowel voor liefdes (van welke aard dan ook) en familierelaties als werkgerelateerde relaties (collega, team samenwerkende partijen). Daarnaast begeleid ik ook mensen individueel gericht op relationele problematiek, persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wat je kunt verwachten
Wat je waarschijnlijk zult herkennen als het gaat over gedoe of een probleem in de relatie of samenwerking (of in jezelf) is dat je met elkaar (of in jezelf) verstrikt zit in een bepaald, vaak zuigend, (communicatie)patroon. Daarbij kun je tevens terecht komen in zwart-wit denken en ‘wie heeft schuld’. Dit alles is niet bevordelijk voor het verbeteren en veranderen van de onderlinge relatie. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk lucht komt, verleg ik de focus van schulddenken naar het inzichtelijk maken van mechanismen tussen elkaar, in jezelf en de kwetsbaarheid die er onder ligt. Daarbij ben ik meervoudigpartijdig; ik ben partij van iedereen, ieders verhaal is even belangrijk. Hierdoor ontstaat er ruimte als ook een veilige sfeer om zaken die er toe doen nader te verkennen en onderzoeken. De opgedane inzichten, het andere perspectief op jezelf en elkaar, helpen je te begrijpen. Door te begrijpen kun je veranderen en (opnieuw) verbinden.
In de begeleiding gaan we zo diep als je wilt of nodig acht. We bewandelen terreinen waar alleen behoefte aan is. Het gaat zo snel of langzaam als het gaat. En hoe dan ook in alles is er altijd tijd, aandacht en rust. En liefde. Dat is toch het cement in/voor iedere relatie.

That Love is all there is, Is all we know of Love; It is enough, the freight should be proportioned to the groove. Emily Dickinson

WEES WELKOM