VOOR PARTICULIEREN EN ORGANISATIES

Bij wie stap je binnen, wie stapt er bij jou binnen
Ik ben een professioneel opgeleid (relatie)coach en therapeut. Sinds 1995 heb ik mijn eigen praktijk en ben gespecialiseerd in de Transformatiepsychologie, Systeemdenken en EFT. En de ervaringsgerichte methodieken Voice Dialogue en Psychodrama.
Wat klanten over mij en mijn begeleiding zeggen is; weet tot de kern door te dringen, concreet en helder, veilig en oprecht, intens en licht.
Je kunt bij mij voor een kort intensief traject kiezen (Intensive) of juist meer uitgespreid over een langere periode. Of een mix hiervan.

Voor wie
Ik werk zowel voor liefdes (van welke aard dan ook) en familierelaties als werkgerelateerde relaties (collega, team, samenwerkende partijen). Daarnaast begeleid ik ook mensen individueel gericht op relationele problematiek, persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Mijn aanpak
Wat je waarschijnlijk zult herkennen als het gaat over gedoe of een probleem in de relatie of samenwerking (of in jezelf) is dat je met elkaar (of in jezelf) verstrikt zit in een bepaald, vaak zuigend, (communicatie)patroon. Je kunt tevens terecht komen in zwart-wit denken en ‘wie heeft schuld’. Dit alles is niet bevordelijk voor het verbeteren en veranderen van de onderlinge relatie. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk lucht komt, verleg ik de focus van schulddenken naar het inzichtelijk maken van mechanismen tussen elkaar, in jezelf en de kwetsbaarheid die er onder ligt. Je krijgt hiermee een ander perspectief op wat er speelt. Daarbij ben ik meervoudigpartijdig; ik ben partij van iedereen. Door deze aanpak ontstaat er ruimte als ook een veilige sfeer om zaken die er toe doen nader te verkennen en onderzoeken. De opgedane inzichten en ervaringen helpen je te begrijpen. Door te begrijpen kun je veranderen en (opnieuw) verbinden.
In de begeleiding gaan we zo diep als je wilt. Het gaat zo snel of langzaam als het gaat. En hoe dan ook in alles is er altijd tijd en aandacht. En liefde. Dat is toch het cement voor iedere relatie.

Als de liefde niet bestond, Zullen ze stilstaan de rivieren, De vogels en de dieren, Zou het strand de zee verlaten, Ze hebben niets meer te bepraten, Als de liefde niet bestond.
(regels uit een lied van Toon Hermans)

WEES WELKOM