Wil je uit de impasse in je relatie, je werk of persoonlijk.
Sta je op een kruispunt in je leven.
Worstel je met een bepaald thema/issue in je leven, werk of jullie relatie.
Wil je minder leven vanuit wat allemaal moet.
Wil je meer liefde en verbinding in je relatie en minder strijd of sleur.
Loopt de samenwerking op je werk of in het team stroef.
Wie ben ik eigenlijk, doe ik wat goed voor me is.
Wil je de band met je familie of sommige leden verbeteren of herstellen.

Het zijn allemaal issues waarmee je bij mij terecht kunt. 

De kern van mijn aanpak
Dat je alleen of met elkaar niet verder komt, komt waarschijnlijk doordat je verstrikt zit in een (zuigend, krachtig) interactiepatroon tussen elkaar. Of in een bepaalde gedachte- en gevoelspatroon in jezelf.
Mijn begeleiding helpt je deze patronen doorbreken. Je krijgt een ander perspectief op jezelf, elkaar en de situatie. Je krijgt zicht op de kern van wat er speelt. Dit geeft lucht en ruimte waardoor je met elkaar over die zaken in gesprek komt die er toe doen en je aan die zaken gaat werken die werkelijk voor verandering zorgen.

Zoals alles communicatie is, zo is alles ook relationeel. Niemand, staat op zichzelf.
Individuele begeleidingen vind ik pas geslaagd als je het in relatie tot anderen, je omgeving, weet te praktiseren. Daarom vind ik de relatie-component in individuele begeleidingen heel belangrijk. In relatiebegeleidingen is er uiteraard sprake dat we op relationeel niveau werken en tegelijkertijd kan deze begeleiding niet slagen als er niet ook aandacht is op individueel niveau.
Kortom, het een kan niet zonder het ander en het relatieaspect heeft hierin een belangrijke rol.

Ik werk vanuit de transformatiepsychologie en systeemdenken en met ervaringsgerichte methodieken. Deze zijn praktisch, to the point, licht, intens en diepgaand. Inzichten zijn helder en concreet.

Je kunt bij mij kiezen voor verschillende vormen van begeleiding: een kort intensief traject (Intensive), een traject meer uitgespreid in de tijd of een mix hiervan.

WEES WELKOM